EHBO OP MAAT

Bij u thuis , op school, .......

Wanneer we spreken over EHBO dan denken we onmiddellijk aan Hartmassage en beademen.

Dit is uiteraard één van de belangrijkste zaken wanneer we spreken over EHBO , maar EHBO is nog zoveel meer dan dat , ook zijn er bepaalde items voor de ene groep belangrijker dan voor de andere.

Zo zal een school , een bedrijf  of een seingever op wielerwedstrijden voor een deel andere prioriteiten stellen in verband met bepaalde items die zeker aan bod moeten komen in hun opleiding of EHBO moment.


EHBO op maat is een combinatie van het aantal uur die worden voorzien en de items die aan bod moeten komen.

Ook wordt rekening gehouden met het publiek , voor jongeren , ouderen , ......... Hieronder enkele voorbeelden.


EHBO op school 

lager onderwijs , middelbaar  - duur van de opleiding  - welke items - aantal aanwezigen

EHBO namiddag voor 3de leeftijd

duur - items - aantal aanwezigen

indien gewenst kan iedere aanwezige een cursusbundel krijgen van de aan bod gekomen items. ( vooraf +- aantal aanwezigen doorgeven )

je kan ook zelf of in overleg de items kiezen

hieronder enkele voorbeelden.

Reanimatie volwassene + AED


Reanimatie kind  -  verstikking - wondzorg


indien gewenst kan iedere aanwezige een cursusbundel krijgen van de aan bod gekomen items. ( vooraf +- aantal aanwezigen doorgeven)